Seksime, zuug ‘t, beneum ‘t, stop ’t

Seksime is ‘n väöl besproke oonderwerp en daorum heet ‘t Human Rights Channel vaan de Raod vaan Europa ‘n manifest tege seksisme gemaak. Neve ‘n oetgebreide oetlègk euver ‘t oonderwèrp, bevat ‘t manifest ouch ‘ne kwis boemètste tes in welke maote totste zelf seksistisch bis. Um zoe väöl meugelek Europeaone te bereike, is ‘t manifest in väöl Europese taole. En dat is nog neet alles, ‘t is ouch vertaold in versjèllende regionaole taole, boe-oonder ’t Mestreechs. Veldeke Mestreech moch de Limbörgse vertaoling verzörge, die d’n titel Seksime, zuug ‘t, beneum ‘t, stop ’t kraog.
‘n Bezundere opdrach boe veer mèt väöl plezeer aon höbbe gewèrk.

/jɶˑx/
jäög

Aander verhaole

Leesplenkske 40 jaor

Wee heet 't neet thoes stoon; 't Leesplenkske vaan de Mestreechter taol? In 2023 is 't 40 jaor geleie tot 't Mestreechs Leesplenkske woort geprizzenteerd. En sinds deen tied zien nao sjetting mie es 16.000 leesplenkskes verkoch. Genóg reie um de 40ste verjaordaag te viere, dachte veer zoe.

Groet Mestreechs Dictee 2023

Groet Mestreechs Dictee 2023

Lótsj, kuusj, gezèt en bougie. Nog eve de wäörd vaan ’t Mestreechs leesplenkske rippetere.
Mèt e lekker teske koffie zit ederein in ‘t Centre Céramique geprippereerd veur ’t Groet Mestreechs Dictee vaan 2023.

Mie verbinding mèt en tösse inwoeners

In 2022 kaom ‘t stadsbestuur vaan Mestreech mèt e nui coalitieakkoord. D’n titel lojt: Maastricht, stad van verbondenheid. De ambitie is helder: mie verbinding mèt en tösse bewoeners. ‘n Belaankriek oonderdeil daovaan is ’t Mestreechs, boemèt de lui lètterlek en figuurlek dezelfde taol spreke. ‘n Sjoen oonderdeil vaan ‘t akkoord is tot zie initiatieve roond ’t Mestreechs oondersteune. Dao weure veer netuurlek hiel blij vaan! Veer holpe ‘t stadsbestuur daorum ouch mèt de vertaoling vaan ‘t coalitieakkoord nao ’t Mestreechs.

Sjele wawwel in D’n Tempeleer

Väöl Mestreechtenere loere eder jaor denao oet: D’n Tempeleer. De vastelaovendsgezèt vaan Stadsvastelaovendsvereineging De Tempeleers steit vol satire, parodieën en sjele wawwel. De gezèt is volledeg in ’t Mestreechs gesjreve.