Annelies Vossen illustrator vaan Mien Ierste Wäördsjes

Aofgeloupe juni kraog iech ‘nen email vaan Veldeke Krink Mestreech mèt de vraog of iech eventueel ‘n opdrach wouw aonnumme.

‘t Góng um ’n dictionairke veur kinder mèt veerskes boe illustraties bij geteikend móste weure. Iech naom de opdrach mèt plezeer aon, ouch vaanwege ‘t Mestreechs.

‘t Waor al ‘nen tied geleie tot iech veur ‘nen opdrachgever gewèrk had. In de jaore tachteg en negenteg woorte in Nederland väöl opdrachte oetgegeve door oetgeverije vaan tiedsjrifte (Margriet, Libelle, Okki, Taptoe) en sjaolbeuk (vaan Malmberg, Wolters-Noordhoff). De gróp vaan illustratore bestoont altied oet oongeveer dezelfde lui, mèt ‘ne vergeliekbare stijl. De akademies boe veer op hadde gezeten, hechtte väöl wierde aon ’n natuurgetrouwe en anatomisch gooje stijl, die veur ‘t educatieve doel ouch gesjik waor.

Toen de computer opkaom, gónge väöl illustratore dao-op euver. Allewel computers zier hendeg zien, höb iech dao noets mèt kinne teikene. Iech misde ‘t pepier, d’n ink en de pensele, meh kós ouch lesteg euverweeg mèt de knóppe en de oontèlbare meugelekhede vaan de computer. Inmiddels had de merretwèrking ouch zien intrejje gedoon en daomèt waore de tot daan touw redelek stabiele honoraria losgelaote en de verdeenste oonzeker gewore. Laank verhaol kort: iech höb m’ch op aander creatieve zake geriech boe iech väöl plezeer oet haolde en nog ummertouw haol.
Tot Veldeke Mestreech aon de deur klopde.

Inins woort mien realistische teikenstijl weer gevraog en gewaardeerd en kaom ‘t vreugere plezeer weer hielemaol trök wie iech aon ‘t teikene góng. Umtot de samewèrking mèt Fabiënne vaan Ca Va Bien, Judith en Paola vaan Veldeke Mestreech wijer ouch gesmeerd leep, reken iech dit tot ein vaan mien fijnste opdrachte.

Iech hoop netuurlek tot hiel väöl lui zjus zoe zalle genete bij ’t leze vaan Mien ierste wäördsjes, es iech höb gehad bij ‘t make: lekker awwerwèts aon mien teiketaofel, mèt de aquarelpötjes, de kleurpotloejer en de vèltstifte um miech heen.

 

Aander verhaole

Groet Mestreechs Dictee 2023

Groet Mestreechs Dictee 2023

Lótsj, kuusj, gezèt en bougie. Nog eve de wäörd vaan ’t Mestreechs leesplenkske rippetere.
Mèt e lekker teske koffie zit ederein in ‘t Centre Céramique geprippereerd veur ’t Groet Mestreechs Dictee vaan 2023.

Drei kier pries veur Thea van Thor-van Nunspeet

Veur d’n derde kier maag Thea van Thor-Van Nunspeet ziech mèt mer veer foute, winner neume van ’t Groet Mestreechs Dictee 2024. In 2019 en 2023 góng zie ouch al met de ier strieke. De nómmers twie en drei - Eddy Zeelen en Manon Vaesen - maakde eder zeve foute. De bonuswäörd wie: wèthawwer, baoj, aperpo en raodsmannifèstatie, gaove daan ouch d’n doorslaag.

Trökblik op ‘t vastelaovendssezoen

Dao zien ze weer, De Tempeleers! Neve de jaorlekse Vastelaovendsgezèt, doen veer es Veldeke Mestreech nog mie veur deze sjoen organisatie. Eder jaar prizzentere de Tempeleers hun jaorverslaag roond de 11e vaan de 11e. Zie loere mèt foto’s en verhaole trök op ‘t aofgeloupe carnevalssezoen. Zoe oontsteit ‘n prachteg tiedsdocumint vaan ’t sjoenste fies vaan ‘t jaor. ‘t Is dus neet zoe gek tot ‘t jaorverslaag door väöl Mestreechtenere weurt geleze! Uiteraard is dit jaorverslaag gehiel in ’t Mestreechs gesjreve. Veldeke Mestreech deit al jaore de spellingscorrectie vaan dit jaorverslaag en genete daan weer vaan de trökblik op e sjoen vastelaovendssezoen!

Keersemesspeurtoch

En...? Höb geer uuch geammeseerd?
Beloer hei de antwoorde!