Keersemesspeurtoch

En...? Höb geer uuch geammeseerd?
Beloer hei de antwoorde!

Alle antwoorde kinne vinde?
Op dees meneer liert geer eur eige stad op ’n ander meneer kinne. Hei-oonder vint geer de antwoorde wie ze zouwe mote zien.
Geer maag uuch oonderein dreuver vreigele meh wat hei steit klop.

 1. versie A: t/m 17 jaor gratis
  versie B: Limburgensia
 2. versie A: Theater de Bordenhal
  versie B: Het Derlon Theater
 3. versie A: 2
  versie B: Veur de Pottemennekes
 4. versie A: Tête de Veau
  versie B: 3
 5. versie A: Slevrouw
  versie B: Geis/ boe ofste steis
 6. versie A+B: Ketse is mèt e steineke euver ’t water goeje zoetot ’t euver ’t water springk. En wee ’t steineke ’t wijdste goejt, dee heet gewónne.
 7. versie A + B: In de Poshoorn 1766
 8. versie A: Dhr. Paul Bosch (v d Brouwerij)
  versie B: St.Maartenslaon/Hoeg Brögkstraot
 9. versie A + B: nommer 11 hand
 10. versie A: 1c/2a/3b
  versie B: 1c/2a/3b
 11. versie A: Stoombrouwerij de Keizer n.a. Bosch
  versie B: 1970
 12. versie A: Kazerne stalle veur peerd en vie. En…Hei waor veur d’n oorlog ‘ne viehandel gevesteg vaan de femilie Markens.
  versie B: “Lieg” in Lieg Brakke verwijs nao de ligking ten opziechte vaan de strouming vaan de Maos. De Lieg Brakke ligke dus mier riechting Rotterdam es de Hoeg Brakke die hoeger in ’t stroumgedeilte ligke.
 13. versie A: Cinema Palace
  versie B: seksfelms
 14. versie A: hiel väöl/ mier gooj antwoorde
  versie B:  batteraof
 15. versie A: 6 trepkes
  versie B:  Frans Carlier
 16. versie A: nondedzjuke
  versie B: nondedzjuke
 17. versie A: Maria mónnumint
  versie B: Servatius/Lambertus/Monulphus/Hubertus
 18. versie A + B: spriewepoep
 19. versie A: ‘ne Cinema
  versie B: 3/1/5/4/2
 20. versie A: waterspeiers
  versie B: Sint Martinus
 21. versie A + B: good op miech lètte
 22. versie A: Kat en hoond
  versie B: Marie-Pauline
 23. versie A: 10/11
  versie B: Mestr. Grachstr/Mestr. Brögkstr./Mestr. Pestoerstr./Mestr. Smeistr.
 24. versie A: Ridder pilsener/Wiekse Witte/Ridder Maltezer
  versie B: Brouwerij de Ridder Stadsbrouwerij Maastricht
 25. versie A + B: 2
 26. versie A: Aw Maosbrögk
  versie B: Brögkwachter
 27. versie A: 6
  versie B: Strukelsteinsjes, veur (Joedse) slachoffers vaan d’n twiede wereldoorlog. 
 28. versie A: 3
  versie B: awwer/ajdste
 29. versie A: 17 In Sint Gilis Hospitaal 62 mèt aofbeling vaan St. Gillis
  versie B: Rösaltaor
 30. versie A + B: 3
 31. versie A + B: Stars of Europe, b.g.v. 10 jaor “Verdrag van Maastricht”.
 32. versie A: 1 Umtrint 300.000 beuk
  versie B: 3. ’t Zien twie gaajsvere die de teiken- en sjriefkuns symbolisere en e zweerd wat verbeelt wie militant en beslis tot de kunsteneer waor.

Aander verhaole

Sjele wawwel in D’n Tempeleer

Väöl Mestreechtenere loere eder jaor denao oet: D’n Tempeleer. De vastelaovendsgezèt vaan Stadsvastelaovendsvereineging De Tempeleers steit vol satire, parodieën en sjele wawwel. De gezèt is volledeg in ’t Mestreechs gesjreve.

Patrick Jaspers: Wie is dat, ’t sjrieve vaan e Mestreechs vastelaovensleedsje?

Nouw, eigelek zjus ’t zelfde es ’t sjrieve vaan eder aander leedsje. ’t Groete versjèl zit ‘m veurnaomelek in ’t thema en de wijs. Daoneve dink iech tot ederein dee e leedsje sjrijf veural ‘ne geistege geis moot höbbe. ’t Winne vaan ’t vastelaovendsleedsje is in gein wäörd te besjrieve. Zeker umtot ’t veur miech d’n ierste kier waor. Dat te kinne deile mèt mien vrun vaan “de Aspergepiepers” waor ouch e sjoen momint. De reis dao naotouw en alles wat denao op diech aofkump, ’t blijf geweldeg. Daan noe ’t perces vaan e leedsje.

Groet Mestreechs Dictee 2023

Groet Mestreechs Dictee 2023

Lótsj, kuusj, gezèt en bougie. Nog eve de wäörd vaan ’t Mestreechs leesplenkske rippetere.
Mèt e lekker teske koffie zit ederein in ‘t Centre Céramique geprippereerd veur ’t Groet Mestreechs Dictee vaan 2023.

Seksime, zuug ‘t, beneum ‘t, stop ’t

Seksime is ‘n väöl besproke oonderwerp en daorum heet ‘t Human Rights Channel vaan de Raod vaan Europa ‘n manifest tege seksisme gemaak. Neve ‘n oetgebreide oetlègk euver ‘t oonderwèrp, bevat ‘t manifest ouch ‘ne kwis boemètste tes in welke maote totste zelf seksistisch bis. Um zoe väöl meugelek Europeaone te bereike, is ‘t manifest in väöl Europese taole. En dat is nog neet alles, ‘t is ouch vertaold in versjèllende regionaole taole, boe-oonder ’t Mestreechs. Veldeke Mestreech moch de Limbörgse vertaoling verzörge, die d’n titel Seksime, zuug ‘t, beneum ‘t, stop ’t kraog.
‘n Bezundere opdrach boe veer mèt väöl plezeer aon höbbe gewèrk.