Rigglemint

Veerdeg veur ’t dictee? Veurtot veer beginne deile veer gere ’t rigglement. Behalve neet foetele zien dao nog get zake um rekening mèt te hawwe. Veer lègke ‘t gere oet!

Alle deilnummers kriege pen en pepier vaan de organisatie. Ederen deilnummer moot zelf z’ne naom (en eventueel de grópsnaom) op ’t pepier sjrieve

’t Veurleze

 • ’t Gans dictee weurt eine kier gans veurgeleze zoonder leesteikes. 
 • Daan weurt eder zin eine kier gans en denao in stökker veurgeleze, inclusief leesteikes (bij ciefers weurt aongegeve of ze in lètters mote weure opgesjreve of tot dat in ciefers maag). 
 • Daan weurt eder zin nog ‘ns gans veurgeleze. 
 • Es alle zinne apaart veurgeleze zien, weurt tot slot nog ‘ne kier ’t gans dictee veurgeleze. 
 • Nao ’t veurleze kriege alle deilnummers nog e paar menute \ veur eventueel verbeteringe aon te bringe. 

Norm veur de sjriefwijs

Es norm hantere v’r de Mestreechse spelling zoewie de website www.mestreechtertaol.nl ze opgief.  
LÈT OP: Es d’r mie es ein sjrijfwijs is: alles moot weure opgesjreve wie ’t veurgeleze weurt (bv. es ‘Selvrouweplein’ veurgeleze weurt, is ‘Slevrouweplein’ fout). 

Wat weurt fout getèld? 

 • spelfoute: in eder woord weurt max. 1 fout getèld (dat is inclusief de spaties, accente, en mie, zuug hei-oonder); 
 • spaties mote dudelek zien; bij twiefel weurt de (oontbrekende) spatie es fout getèld; 
 • accente, koppelteikes, apostrofs en trema’s weure neet geneump, meh mote wel korrek gesjreve weure; 
 • e woord wat fout is gesjreve en mie es eine kier op perceis dezelfde meneer in ’t dictee veurkump, tèlt mer 1 kier veur fout; 
 • es e woord neet is opgesjreve, tèlt dat veur 1 fout; 
 • e woord wat oonleesbaar is, weurt fout getèld (bij twiefel beslis de jury); 
 • fout gebruuk vaan leesteikes (die wel geneump zien, meh neet gesjreve of wel gesjreve, meh neet geneump) weurt allein getèld in geval vaan ex aequo bij de tien bèste deilnummers; 
 • fout getèld weure hooflètters die klein lètters mote zien en umgekierd; 
 • ciefers die neet in lètters zien gesjreve es dat wel moot en umgekierd, weure fout getèld.

En netuurlek maag neet gefoeteld, aofgekeke en euverlag weure.

Euver d’n oetslaag kin neet gecorrespondeerd weure. Nao aofloup maag wel gediscussieerd weure, meh de jury heet altied geliek :-).

/ˈfʊʧə/
fótsje