Groet Mestreechs Dictee 2019

gesjreve door Cécile Narinx (2019)

 1. “Mieljaar,” reep tant Nèske verpópzak. “Bin iech mèt mien bloete veuj örges in getrooje!
 2. ’n Punaise is ’t neet, die had mie gepits. ’t Liekent miech ieder ’ne kral of zoeget.”
 3. Wie Nèske ziech bókde, zaog ze zelfs zoonder häöre brèl op te zètte tot ’t ’ne bloodkral waor.
 4. Ze wis medein tot häör bloodkrallekèttel, die ze oets nao ’n vrijaasj jaore geleie kedo had gekrege vaan Harie, gans verrinneweerd waor.
 5. Deen Harie, ’t waor ’ne puime dee neet al te propel op z’n eige waor.
 6. Meh desoondaanks droog heer wel zije pyzjema’s en ’n zèlvere horloge.
 7. Ouch begaojde heer z’ch ummertouw good aon Nèske häören tête de veau.
 8. Ouch waor heer intellizjent genóg um te begriepe tot e meidske blij weurt vaan sjoen zjuwiele.
 9. Ze knikde Harie ze beiprintsje, wat mèt ’n spang op ’t tepiet staok bove de zedeleer, ’n uigske.
 10. Noe mós iech eigelek nao de zjuweleer, dach Nèske, meh dao höb iech geine zin in.
 11. Dat is zoe’n awhoor en daobij ’ne klomeleer, es heer al neet kraank is.
 12. Iech kin miech beter ’ne nuie leefste mèt ’ne bugel cent zeuke.
 13. Dus trok Nèske häör krolpinne oet en goejde al in häör kalbeske doorein op zeuk nao häör poejerdoes.
 14. ’t Doorde eve, meh es ze toilèt maakde, kaom ’t z’ch neet zoe nej.
 15. Daonao doog ze e roed klèdsje aon en häör knijnsvelle jeske en häör peerdshaore stievelkes mèt rijstartele.
 16. Die had ze jaore geleie vaan Zjeng gekrege veur häöre mei.
 17. Zuug häör loupe, mien tant Nèske, mèt häör witgepoejerd geziech.
 18. E spinsleech sjravelentere op häör hekskes op weeg nao de kaffee.
 19. En zoe zuuste mer totste mèt zin in kleiaasj, zjuwiele en manslui gans gelökkeg aajd kins weure.