Groet Mestreechs Dictee 2005

De kaverleefde vaan Zjengske

 1. Gere wèl iech uuch get vertèlle euver de kaverleefde vaan Zjengske.
 2. Zjengske zit op zien zestiende netuurlek neet mie op de kaksjaol, dat zouw sjoen zien.
 3. Heer poejakkert allewijl hiel hel in de lèste klas vaan de HAVO, in dee groete bouw aon d’n Toongerseweeg.
 4. Op de sjaol, boe vreuger ‘ne relizjieuze bouw waor, is ’t veur euze aonkoumerling, gaodsoonmeugelek um zoonder opoonthaajd alle lèsse op tied te volge.
 5. Heer heet mie op mèt de Mestreechter taol daan mèt de Nederlandse, meh mesjiens kump dat wel umtot heer ziene lieraar Nederlandse ‘ne wawweleer vint.
 6. Al e jaor of twie heet Zjengske ’n relatie mèt e meidske vaan à-la-kom-krieg-miech oet de Taofelstraot.
 7. Eder jaor hölp Zjengske, en ouch zie vrundinneke, mèt op d’n awwemerret vaan de Verkennersband.
 8. Ze perbere daan alderhande kiksjozerije vaan de hand te doen.
 9. Dinger die eder jaor passere wie naomsjèldsjes, e modergäödske, ‘ne zèlvere brazzelèt, krevatte, e zeibäörke, ‘ne memmestieper, häökskes, ’n göts, ‘nen ölger, ‘ne priedieu, ‘ne houte slivvenhierebieske, bokestäönders, e nejkiske, ’n tróffelsjöp, kazjevèkskes, ‘ne vröchtevringer, drejbenk, cuisinièrekes, crocheernäöjekes, hègkesjiere en aof en touw ouch ‘ne cache misère.
 10. Op dit momint wèrk Zjengske, in zien vrij ore, veur ’t mazjèstueus Mabi-hotèl.
 11. Es Zjengske mèt feuilletédeig aon ’t bródzjele is, daan bezjoert de chèfkok ederein nao boete.
 12. Zjengske vint de chèf ‘ne riechetege savojaar, zeker es dee roondblaajert tot zien kookkunste aofsjuielek zien.
 13. Boete zien wèrkzaomheid in de keuke heet heer aof en touw ouch wel ins e bäonsje boekbij heer eipersoensbèdde moot opmake, sjamberlókke moot vawwe en sjöddeköl kin zètte.
 14. Vaan zien zoer verdeende cent in ’t hotèl koch heer vreuger alderhande oonderdeile veur ziene brommer.
 15. Noe ’t mèt zie pupke gein kaverleefde mie is, moot heer zie geld aon häör besteie.
 16. ’t Leefste köp heer häör ederen daag ‘ne zèlvere niksefiks, es heer mer zie muilke krijg bij ’t aofsjeid aon de deur.