Lid weure

Geer kint vrund of lid vaan Veldeke Mestreech weure.

Lid vaan Veldeke Mestreech

Es lid vaan Veldeke Mestreech dreugste bij aon de totstandkouming vaan activiteite en oetgaoves, zoewie ‘t leesplenkske. En de krijgs korting op produkte, veurrang bij activiteite en speciaol aonbeejinge die exclusief veur eus lede gelle. Veur mer € 26,00 euro per jaor biste lid vaan Veldeke Mestreech. De maags daan mètbeslisse en deilnumme aon de jaorlijkse Algemein Ledevergadering (ALV). De bis daan ouch otomatisch lid vaan Veldeke Limbörg.

Oongeveer 10 kier per jaor sjikke veer diech euze nuitsbreef, zoetotste op de huugde bis vaan al ’t nuits en alle activiteite en produkte.

Hendeg um te weite:
Es lid vaan Veldeke Krink Mestreech biste ouch otomatisch lid vaan Veldeke Limbörg. ’n Deil vaan dien lidmaotsjapsbijdrage gebruke zie um de provinciaole lobby vaan de Limbörgse dialekte en streektaol te financere. Veldeke Limbörg verzörg ‘n deil vaan de ledeadministratie, zoewie de incasso vaan de contributie in miert/aprèl vaan eder jaor.
Nao insjrijving krijgste vaan hun de bevesteging en aonvöllende informatie touwgesjik.

Vrund vaan Veldeke Mestreech

Wèlste Veldeke Mestreech gere financieel steune, meh hoofste gei lid te weure vaan de vereineging? Dat kin ouch! Speciaol daoveur höbbe veer de Vrun vaan Veldeke! Es vrund höbste dezelfde veurdeile es bij ‘t lidmaotsjap, de maags allein neet mètstumme op de ALV.

De veurdeile op ‘n rij:

 • Korting op produkte
 • Veurrang bij activiteite
 • Exclusief aanbeejinge

Veur € 18,00 per jaor biste euze vrund, dat is ‘n haaf pèlske per maond en de hölps us hiel väöl. Same hawwe veer ’t Mestreechs leveteg, veur noe en later

Weur lid of Vrund

  Maak hei dien käös wieste us wèls steune

  Väörnaom

  Achternaom

  E-mailadres

  Tèllefoon

  Straot + Hoesnómmer

  Poscode

  Woenplaots

  Land

  IBAN


  Veldeke Krink Mestreech hech väöl wierde aon de besjerming vaan eur persoensgegeves. In 't privacybeleid wèlle v’r klaor en transparant informatie geve euver wie veer umgoon mèt persoensgegeves. Es geer op 'versjikke' duit, accepteert geer 't privacybeleid.


  Veldeke Krink Mestreech hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u op 'versturen' klikt dan accepteert u het privacybeleid.

  Wijzege of opzègke

  Wèlste get verandere, wie dien adres of diene naom? Völ daan ’t wijzegingsformuleer in en veer verwèrke dien wijzeging binne 2 weke. Este lid bis, geve veer dien wijzeging ouch door aon Veldeke Limburg, dus dat hoofste zelf neet mie te doen.

  Veer vinde ‘t erg jaomer este wèls opzègke, umtot veer diech en de aander leie nudeg höbbe um de Mestreechter taol leveteg te hawwe. Mesjiens is ‘t ‘n idee um Vrund vaan Veldeke Mestreech te weure? Veur mer €18 per jaor steunste us financieel, mèt alle veurdeile vaan ‘t lidmaotsjap. Klik hei veur mie informatie.

  Wèlste toch opzègke? Völ daan ’t opzègkformuleer in.

  /tuːs/
  thoes