Algemein Ledevergadering 2023

Op goonsdag 29 miert vint weer eus jaorlekse Algemein Ledevergadering plaots. Dit jaor in Select Hotèl Apple Park (Pierre de Coubertinweg 3, neve Stadion de Geusselt). Oontvangs vaanaof 19.30 oor. V'r beginne um 20.00 oor.

In dees jaorvergadering bringe veer uuch op de huugde vaan de stand vaan zake vaan eus vereineging. V'r loere trök op 't aofgeloupe jaor en v'r loere veuroet nao wat geer vaan us maag verwachte. Euze penningmeister gief uuch inziech in de financies en de kascontrol bringk verslaag oet.

Agenda/Program:

  1. Opening en mètdeilinge
  2. Jaorverslaag 2022
  3. Financies 2022, inclusief kascontrol
  4. Bestuursverkezinge
  5. Prizzentatie nuien Hoesstijl en website
  6. Roondvraog
  7. Aofsleting
  8. Poos
ALV

Bestuursverkezinge

Dit jaor höbbe veer 2 bestuurslede die aoftrejje: sikkertaris Iwan Bruijnzeels en penningmeister Romain Wijckmans.
Romain heet ziech verkeesbaar gestèld veur ‘ne nuien termien vaan 3 jaor. Iwan heet aongegeve um nao mie es 17 jaor bestuurslid te zien gewees ziech neet meer verkeesbaar te stèlle.
Daoneve heet aofgeloupe jaor Roy Gulikers ziech um persoeneleke reie trökgetrokke es bestuurslid.
Daomèt höbbe v’r 2 vakkatures. Es bestuur zouwe veer gere Richard Wijnands en Judith Wolfs wèlle veurdrage es nui bestuurslede. Boebij Richard de functie vaan sikkertaris geit invölle.

Eventueel ander kandidaote kinne ziech tot 22 miert bij ’t bestuur aonmelle (info@veldekemestreech.nl). De kandidaot moot gesteund weure door (de handteikening vaan) teminste 5 krinklede.
Naotot de nui bestuurslede ziech höbbe veurgestèld zal stumming bij acclamatie plaotsvinde.

Roondvraog

Höb geer al vraoge veur de roondvraog? Sjik ze veur 25 miert aonstaonde nao info@veldekemestreech.nl.

Nao de poos

Nao de poos hawwe veer ’n speciaol Algemein Ledevergadering. Op d’n agenda zal daan ’t veurstèl stoon um de statute vaan de vereineging te wijzege. Veur dees speciaol Algemein Ledevergadering krijg geer ’n apaarte invitatie mèt bijhurende informatie.

Parkere

Komp geer mèt d’n oto daan kint g’r gratis parkere op de openbare parkeerplaots veur ’t hotèl en ‘t stadion. Parkere op de parkeerplaots vaan ’t hotèl (tösse ’t hotèl en ’t stadion, achter de slaagbuim) is op eige koste.